Chuyên dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017 | Sản xuất: Unknown
Những nội dung và công việc thực hiện bao gồm:

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói
1. Lập báo cáo hàng tháng
- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại các cơ quan thuế.
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
- Lập và nộp tờ khai quý tại các cơ quan thuế.
- Những Đại diện cho Doanh nghiệp phải giải trình cho các cơ quan thuế.
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

2. Kế toán hàng tháng
- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
- Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ.
- Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.
- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
- In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
- Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra.
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
- Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

3. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế.
- Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp.
- Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Mail Facebook Google twitter
Từ khóa:
Chuyên dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp Chuyên dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp
910 1

Bài viết Chuyên dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp